Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak English French German Hungarian Polish Russian

Prihlásenie



  • Zmena v registračnom poriadku.
  • Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ je ku dňu 30.01.2009 oficiálne schválená Slovenským zväzom chovateľov pod registračným číslom 71509.
  • Spustenie webovej stránky zochm.sk
  • Naša Základná organizácia bola úspešne schválená Slovenským zväzom chovateľov. Momentálne sme čakateľmi na jej oficiálne potvrdenie.