Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak English French German Hungarian Polish Russian

PrihlásenieVážení priatelia, členovia,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa uskutoční prvú februárovú sobotu, t.j. 04.02.2012 o 10:00 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na termín zaplatenia členských príspevkov na rok 2012. V prípade platby z bankového účtu alebo poštovou poukážkou je posledný termín 24.01.2012 aby stihli peniaze dojsť do termínu konania VČS. Pri platbách po 20.01.2012 nám zašlite aj fotokópiu prevodného príkazu alebo potvrdenia z pošty. V prípade, že sa na VČS zúčastnite, je možné členský príspevok uhradiť aj v hotovosti pred samotným začiatkom VČS. Len členovia so zaplateným členským na rok 2012 sa môžu zúčastniť VČS. Informácie o platbe získate na stránke http://www.zochm.sk/ako-sa-stat-clenom v dolnej časti v sekcii spôsob platby. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa chovateľských aj osobných úspechov.

Výbor Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/
  • Zápis nového člena (Soňa Prekopová).
  • Oznam členom ZO:

     Predseda ZO Ing. Alena Mikulinová dňa 23.10.2011 menovala dočasný výbor, ktorý bude vo funkciach do Výročnej členskej schôdze ZO 2012. Odôvodnenie: rezignácia členov výboru a iných funkcionárov ZO (Lenka Pastorková, Lukáš Klimša, MVDr. Lucia Tarabová).
     Ďalej nastala zmena termínu platby členských poplatkov pre rok 2012, a to stávajúci členovia ZO majú povinnosť zaplatiť členské poplatky do termínu výročnej členskej schôdze (prípadne v hotovosti pred začatím schôdze). 

    Predseda ZO Ing. Alena Mikulinová 
Vážení členovia,

    Chceme Vám pripomenúť, že dnes v piatok 21.10.2011 o 19:50 začne prihlasovanie na členskú schôdzu ZO (program schôdze začína o 20:00). Prosíme všetkých o účasť už od 20:00, aby schôdza bola uznášania schopná - Ďakujeme. Adresa http://www.zochm.sk/schodza/
Odkaz je na hlavnej stránke www.zochm.sk v hornom menu.
 Prihlasovacie údaje boli zaslané všetkým členom, v prípade straty sa ozvite čo najskôr na admin@zochm.sk.


Lukáš Klimša Člen výboru ZO chovateľov drobných hlodavcov / morčatá /
Vážení členovia,

dňa 21.10.2011 o 19:00 sa bude konať členská schôdza prostredníctvom webového rozhrania. Schôdza je prístupná len členom ZO. Viac informácií a program schôdze Vám oznámime v najbližších dňoch.

výbor ZO 
  • Zverejnenie nových poriadkov (Chovateľský, Registračný a Výstavný , Súťaž Morča roka 2011) schválených ÚOK.