Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak English French German Hungarian Polish Russian

PrihlásenieVážení členovia,

 Chceme Vás opätovne upozorniť, že hlásenie o vrhu je možné odoslať až v tom momente, kedy obidvaja rodičia vrhu majú pridelené evidenčné číslo a aspoň jeden z rodičov má pridelené registračné číslo získané podľa Českého štandardu (od 1.1.2011 musia byť obidvaja rodičia registrovaní).

Čítať celý článok...

  • Zverejnenie fotografií a videí z Klubovej výstavy ušľachtilých morčiat 2010 Badín (odkaz).
  • Zmena názvu chovateľskej stanice "Pascale" na nový názov "Od Pascale".
  • Zápis nových členov (Richard Martinák, Roman Kratochvíl) a novej chovateľskej stanice (Gold Heart).
  • Zápis nového člena (Zuzana Červenková) a novej chovateľskej stanice (Black & White).
  • Zmena termínu uzávierky I. klubovej výstavy ušľachtilých morčiat 2010 (viac informácii v propozíciách).
  • Zápis nového člena (Mária Mazanová, Diana Černáková, Katarína Durová), chovateľskej stanice (Bobkáč) a obnovenie chovateľskej stanice (Luxury Pets) .
  • Zmena názvu chovateľskej stanice "Šišinka" na nový názov "od Šišinky".
  • Milí chovatelia a priaznivci morčiat! Srdečné Vás pozývame do expozície morčiat na výstavisku Agrokomplex v Nitre, počas konania veľtrhu v dňoch 19. - 22. augusta 2010.
  • Zápis nového člena (Mgr. Silvia Poláková).
  • Pre členov s CHS je od teraz v menu "členská sekcia" odkaz na "Vaša evidencia odchovov", kde uvidíte kompletný zoznam Vašich odchovov aj s preukazmi o pôvode potomkov.