Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak English French German Hungarian Polish Russian

PrihlásenieZákladná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/

Oblastný výbor SZCH Banská Bystrica

Korešpondenčná adresa: Ing. Alena Mikulinová, Povrazník 34, 976 55 Povrazník

Email: vybor@zochm.sk

Telefón: +421 910 955051

 

Výbor organizácie vybor@zochm.sk
Predseda Ing. Alena Mikulinová Povrazník 34
976 55  Povrazník
+421 910 955051
predseda@zochm.sk
Tajomník Peter Šimkovič Lipová 1304/2
925 21  Sládkovičovo
tajomnik@zochm.sk
Podpredseda PhDr. Michaela Lietavová (Šajgalová) michaelasajgalova@gmail.com 
Pokladník Eva Bednárová elaphe@centrum.sk
Kontrolór Petra Šimkovičová kontrolor@zochm.sk
     
Iné funkcie v organizácii
Správca webu Peter Šimkovič admin@zochm.sk